Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 8, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 2: Svendborg, Odensevej 94

13-06-2007

Konceptet er ikke anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da magasinet ikke er sammenhængende. Herudover er der en meget lille gradient på vandspejlet vest for lokaliteten, hvilket gør bestemmelse af strømningsretning og ¹hastighed meget usikker.

Læs publikation