Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 11: Vissenbjerg, Østergade 11

13-06-2007

Konceptet er ikke anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da der kun er fundet en afgrænset sandlomme umiddelbart under tankstationen, men ikke et sammenhængende magasin under hele undersøgelsesområdet

Læs publikation