Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Delrapport 1. Svendborg, Odensevej 135 - 137

13-06-2007

Konceptet er ikke anvendeligt på den aktuelle lokalitet, da strømningsretningen er meget varierende. Der er ved en kildeboring fundet kraftig forurening med MTBE, men det lave indhold af MTBE i skelboringer mod vest tyder på, at fanen ikke er lokaliseret, enten fordi den har en anden retning eller fordi fanelængden på undersøgelsestidspunktet er kortere.

Læs publikation