Miljøprojekt, 1161, 2007

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere benzinstationer

Hovedrapport

13-06-2007

Gennemførelse af et undersøgelseskoncept for lokalisering af MTBE-faner ved konkrete miljøtekniske undersøgelser, viser at der er altafgørende for undersøgelseskonceptet, at der findes et sammenhængende magasin under lokaliteten. Sammenfattende viser undersøgelserne at der er meget stor sandsynlighed for at påvise MTBE i grundvandet ved tidligere tankstationer, der har håndteret MTBE-holdigt benzin. For tankstationer i drift, er datamaterialet meget spinkelt. 

Læs publikation