Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 21/2007

Effekter af grønne regnskaber samt anden offentlig tilgængelig miljørapportering

06-06-2007

I forbindelse med udvalgsarbejdet om modernisering og forenkling af grønne regnskaber er der foretaget en undersøgelse af effekterne af de grønne regnskaber og anden offentligt tilgængelig miljørapportering.

Undersøgelsen er forløbet i 4 faser, litteraturstudie, spørgeskemaundersøgelse, virksomhedsinterview samt interview med forskellige brugergrupper.

Arbejdsrapporten beskriver de identificerede effekter og konkluderer overordnet at de væsentligste effekter af det grønne regnskab er identificeret internt i virksomhederne i forbindelse med virksomhedernes arbejde med miljøforhold.  Som redskab til kommunikation af virksomhedernes miljøforhold til interessenter er brugen af det grønne regnskab til gengæld meget begrænset.

Læs publikation