Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3, 2007

Vejledning om områdeklassificering

04-07-2007

Vejledningen er en opfølgning på ændringen af jordforureningsloven fra maj 2006, og den er en hjælp til kommunernes arbejde med områdeklassificeringen. Lovændringen medfører, at byzonen fra 1. januar 2008 som udgangspunkt bliver klassificeret som et lettere forurenet område. Og dermed er et område, der er omfattet af anmeldepligten for flytning af jord mv. Kommunerne har mulighed for at undtage områder indenfor byzonen, eller inddrage områder udenfor byzonen i de områdeklassificerede arealer. Vejledningen skal hjælpe kommunerne med dette arbejde.

Læs publikation