Miljøprojekt, 1167, 2007

Undersøgelse af PEX rør til drikkevandsbrug

05-07-2007

Projektets hovedformål har været at undersøge om de PEX-rør, der anvendes som fordelingsledninger inde i bygninger, giver afsmitning til drikkevandet.  Undersøgelsen viser, at afsmitningen fra PEX-rørene er betydelig mindre ved feltundersøgelse end ved laboratorietest. Der er ikke påvist koncentrationer af edbrydningsprodukter fra antioxidanter i feltundersøgelsen, som med den eksisterende viden giver anledning til sundhedsmæssig betænkelighed ved anvendelse af rørene. Undersøgelsen viser derudover, at der er forskelle i afsmitningen af nedbrydningsprodukterne fra de tilsatte antioxidanter fra de forskellige rørstykker.

Miljøstyrelsens vurdering af resultaterne fra undersøgelsen kan læses her

Læs publikation