Vejledning, 4, 2007

Støj fra veje

13-07-2007

Denne vejledning viser, hvordan vejtrafikstøj kan forebygges og reduceres bl.a. gennem kommune- og lokalplanlægning, støjbegrænsende foranstaltninger ved eksisterende boliger og ved nye veje. Vejledningen indfører ny støjberegningsmetode og nye støjindikatorer, og de vejledende grænseværdier for vejstøj justeres. ”Støj fra veje” er især henvendt til kommunale planlæggere, vejmyndigheder og til rådgivere, der arbejder med vejstøj.

Læs publikation