Miljøprojekt, 1173, 2007

Rensning af MTBE-forurenet grundvand ved hjælp af propanoxiderende mikroorganismer

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

31-07-2007

I projektet afklares det tekniske og økonomiske potentiale i at rense MTBE-forurenet grundvand i en bioreaktor indeholdende en berigelseskultur af propanoxiderende mikroorganismer. På baggrund af en række laboratorieforsøg i hhv. batch-flasker og bench-skala reaktorer, og en række opskaleringsberegninger er det vurderet, at teknologien har et teknisk-økonomisk potentiale som massefjernelsesenhed; evt. i kombination med et aktiv-kul filter til efterpolering.

Læs publikation