Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 83, 2007

Kortlægning af kemiske stoffer i rengøringsmidler til brug ved rengøring efter ildebrand eller røgskade i private hjem

13-07-2007

En kortlægning af rengøringsmidler til brug ved rengøring efter brand samt observation af hvordan rengøringen foregår viser, at der i høj grad bruges almindelige rengøringsmidler og grundrengøringsmidler, som næppe vil påvirke indeklimaet i boligen efter rengøringen. Dog bruges ligeledes en række røglugtsaneringsprodukter, som indeholder langsomt fordampende duftstoffer. Disse stoffer er ikke identificeret i projektet, men kan muligvis påvirke indeklimaet og være generende for personer med lugtoverfølsomhed.

Læs publikation