Danske løsninger på globale udfordringer

05-07-2007

Publikationen indeholder regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi. Planen er en detaljeret beskrivelse af, hvordan regeringen vil følge op på regeringens redegørelse om miljøeffektiv teknologi fra 1. juni 2006, idet den er struktureret om følgende 9 initiativer: 1 Partnerskaber for innovation, 2) eksportfremme, 3) Forskning, 4) Rådgivning, 5) EU, 6) klima og energi, 7) miljøvenligt landbrug, 8) vand og 9) sundhedsskadelige forurening.

Læs publikation