Miljøprojekt, 1175, 2007

Afprøvning af elektrokemisk reaktor til rensning af grundvand indeholdende klorerede opløsningsmidler

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

30-07-2007Læs publikation