Miljøprojekt, 1143, 2007

Teknisk udvikling af chiller med CO2 som kølemiddel

31-01-2007

Rapporten beskriver de indledende undersøgelser af tekniske og markedsmæssige muligheder for at anvende CO2 som erstatning for HFC-kølemidler i vandkøleanlæg (chillere).  Rapporten indeholder en analyse af designforhold og driftsparametre, som er bestemmende for bæredygtigheden af CO2-chillerløsninger.

Læs publikation