Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1, 2007

Nuancering af kortlagte boligejendomme

02-01-2007

Som led i lovændringen (Lov nr.  507 af 07.06.06)  af jordforureningsloven (Lov nr.  370 af 2.  juni 1999) blev det indført, at regionerne som led i kortlægningen på vidensniveau 2 skal indplacere forureningen på boligejendomme i en forureningskategori afhængig af risikoen ved forureningen i forhold til den aktuelle anvendelse af arealet.  Nuanceringen af kortlægningen skal hjælpe boligejeren til lettere at forstå betydningen af den kortlagte forurening på ejendommen. Nuanceringen af kortlægningen skal ligeledes hjælpe dem, der står for at skulle købe, sælge eller belåne en forurenet boligejendom.

Læs publikation