Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2007

08-02-2007

I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2007 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen og beskrives projektforslag for 2007.  Bevillingen for 2007 er 5,4 mio.  kr.  Der planlægges i 2007 3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter.  Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 169 projekter.

Læs publikation