Regeringsudspil om Den nye affaldssektor

08-02-2007

Ideoplægget foreslår et mere frit marked for genanvendeligt erhvervsaffald. Virksomhederne får frit valg mellem godkendte genanvendelsesanlæg og kan overdrage ansvaret for behandling af affaldet til en godkendt indsamler. Virksomhederne får adgang til kommunale genbrugspladser. Der lægges op til en administrativ forenkling via ensartede kommunale affaldsregulativer og en ny og effektiv håndtering af affaldsdata. Der skal være større gennemsigtighed i de kommunale renovationsgebyrer.  Kommunernes myndigheds- og driftsherrerolle skal adskilles klart. Forbrændings- og deponeringsanlæggene skal være mere effektive, og sektoren skal være mere gennemsigtig.  Anlæggene gøres til selvstændige selskaber og sideordnede aktiviteter udskilles og der oprettes et affaldstilsyn og obligatorisk benchmarking. Der satses på udvikling af miljøeffektiv teknologi, der kan fremstille bioethanol af affald og målrettede tiltag for at udvikle markedet for de teknologier der endnu ikke er kommercielle.

Læs publikation