Miljøprojekt, 1145, 2007

Kvalitet af slagge fra forbrændingsanlæg

12-02-2007

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at forbedre slaggekvaliteten via optimering af forbrændingsprocessen.  Dette er gjort ved at identificere de anlægs- og procesparametre, der har indflydelse på slaggekvaliteten.  Ud fra de indsamlede data har det været muligt at identificere én anlægsparameter som har indflydelse på slaggekvaliteten - tilstedeværelsen af en roterovn. Resultaterne fra undersøgelsen kan ikke udelukke at temperaturforholdene også har indflydelse på slaggekvaliteten. Det har dog ikke været muligt at påvise dette med det indsamlede datamateriale.

Læs publikation