Miljøprojekt, 1144, 2007

Kemi i byggeri

05-02-2007

Der er gennemført en kvatitativ kortlægning af forbruget af udvalgte stoffer i byggesektoren.  Kortlægningen omfattede registrering af udvalgte produkter og materialer fra tre byggepladser i byggeperioden, som strakte sig over 6-11 måneder.  Der blev endvidere udviklet et IT-værktøj til vurdering og prioritering af kemikalier anvendt i byggeri. Værktøjet omfatter tre af byggeriets livscyklusfaser: opførelse/renovering, drift og nedrivning.

Læs publikation