Miljøprojekt, 1147, 2007

Håndbog - Byggetekniske foranstaltninger i forbindelse med byggeri på forurenede grunde

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

05-02-2007

Der er udarbejdet et værktøj (en håndbog), som kan hjælpe miljømyndighederne i deres sagsbehandling vedrørende etablering af byggetekniske foranstaltninger til sikring af indeklima i byggeri på forurenede lokaliteter.  I håndbogen beskrives transportveje for flygtige forureningsstoffer til indeklimaet i bygninger, omfanget af en typisk byggeteknisk gennemgang samt afværgeprincip og relevante kontrolområder i relation til etablering af typiske byggetekniske foranstaltninger.

Læs publikation