Miljøprojekt, 1150, 2007

EU Emission Trading System og konsekvenser for dansk luftfart

19-02-2007

Rapporten giver et billede af de omkostningselementer, der vil berøre luftfartsbranchen såfremt den omfattes af EUÆs eksisterende kvotehandelssystem for CO2.  Rapporten vurderer, at t konsekvenserne for branchen vil afhænge af hvor stor en andel gratiskvoter den får tildelt samt muligheden for at overvælte kvoteomkostningerne på forbrugeren.  Hvis sektoren får 56% af sine kvoter gratis vil den ikke have nogen omkostninger. Herudover forventes Kvoteomkostningerne maksimalt at udgøre 2% af billetprisen. Endelig forventes passagerantallet at falde med maksimalt 3% i forhold til et business-as-usual scenarium.

Læs publikation