Miljøprojekt, 1153, 2007

Alternativer til klor som desinfektionsmiddel i offentlige svømmebade

21-02-2007

Rapporten er et litteraturstudie, som beskriver mulighederne for at mindske de sundhedsmæssige gener for de badende, der er forårsaget af anvendelsen af klor som desinfektionsmiddel i de danske svømmebade.  I beskrivelsen indgår desuden en gennemgang af de teknologier, der i dag er standard i de danske svømmebade og af de teknologier, som vurderes at kunne bidrage til en forbedret kemisk og mikrobiologisk vandkvalitet i svømmebade.

Læs publikation