Miljøprojekt, 1210, 2007

Opdatering af JAGG

13-12-2007

Miljøstyrelsen (MST) satte i starten af 2006 et projekt i gang til revision af JAGG - modellen, der anvendes til risikovurdering af jordforurening. Som optakt til denne proces skrev MST ud til en bred kreds af interessenter bestående af myndigheder, sektorforskningsinstitutioner, forskningsenheder/universiteter og rådgivere for at indsamle forslag til, hvad der skulle fokuseres på i forbindelse med en revision. På baggrund af de indsendte ændringsforslag blev der indkaldt til en workshop hvor de indkomne forslag blev diskuteret med henblik på en prioritering af emnerne. De væsentligste emner for kommende revision af JAGG er en udbygning af det vertikale strømningsmodul, udbygge indeklima beregninger til også at omfatte andre gulvtyper, opdatering af stofdatabase, håndtering af fri fase og blandingsforureninger samt forbedret formater for brugerflade og output.

Læs publikation