Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 88, 2007

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter til børn

18-12-2007

Markedet for kosmetiske produkter henvendt til børn er blevet kortlagt og der er lavet analyser for indholdsstoffer. Af de 208 kortlagte produkter indeholdt 34 % et eller flere af de 26 deklarationspligtige parfumestoffer. Emballagen til de analyserede produkter indeholdt i nogle tilfælde ftalater, mens der ikke blev fundet tungmetaller over grænseværdierne. Den sundhedsmæssige vurdering viste, at der generelt ikke er nogen risiko ved brug af produkterne i forhold til indhold af Kathon og benzylalkohol.

Læs publikation