Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 89, 2007

Kortlægning af kemiske stoffer i balloner

13-12-2007

Der er under kortlægningen indkøbt i alt 20 forskellige poser med balloner. Analyserne viser, at der ikke afgives tungmetaller over detektionsgrænsen for de tre balloner, som blev analyseret. Derimod afgav alle fire balloner der blev analyseret for afgivelse af nitrosaminer og nitroserbare stoffer, både nitrosaminer og nitroserbare stoffer i koncentrationer, der er højere, end hvad der er tilladt for narresutter og nipler til sutteflasker. Holland har grænseværdier for indholdet af nitrosaminer og nitroserbare stoffer. Herudover har kun Tyskland grænseværdier for afgivelsen af nitrosaminer og nitroserbare stoffer fra balloner. Alle fire analyserede balloner afgav nitrosaminer i koncentrationer, der er lavere end den tyske grænseværdi, men kun en af ballonerne afgav nitroserbare stoffer i koncentrationer, der er lavere end den tyske grænseværdi.

Læs Miljøstyrelsens råd, når du har med balloner at gøre (Linket er ikke længere aktivt)

Læs publikation