Miljøprojekt, 1177, 2007

Termisk assisteret vakuumventilation

02-08-2007

Der er afprøvet en oprensningsteknik bestående af en kombination af varmelegemer i jorden sammen med vakuumventilation overfor klorerede opløsningsmidler. Geologien på testlokaliteten er moræneler. På forhånd var det erkendt, at der ved opvarmningen dannede saltsyre, således at miljøet var korrosivt. Efter 24 timers opvarmning var der ca. 600 °C ved varmelegemerne, og der blev konstateret saltsyredannelse som forventet. På grund af et forkert materialevalg blev varmelegemerne ødelagt efter kort tid og oprensningen måtte indstilles. Baseret på udenlandske erfaringer er metoden velegnet overfor flygtige og semi-flygtige stoffer, og giver endog meget høje (>99 %) rensningsgrader. Materialevalg og design af varmelegemer er de mest kritiske faktorer for en succesfuld oprensning.

Læs publikation