Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 85, 2007

Kortlægning af produkter og materialer til live rollespil

09-08-2007

Miljøstyrelsen har kortlagt produktområdet for live rollespil, herunder hvilke typer materialer der anvendes, når børn og unge selv fremstiller rollespilsudstyr. Udstyr omfatter våben, dragter, kunstige ører/næser, masker m.m. Live rollespil er i løbet af få år blevet en udbredt hobby blandt børn og unge. I takt med udviklingen fra niche til almindelig børnefritidsaktivitet er der opbygget et marked for udstyr og tilbehør til live rollespil. Målet med kortlægningen har været at få et overblik over hvilke materialer, der anvendes samt få en indledende screening af, om der anvendes produkter/materialer, som kan være sundhedsmæssigt betænkelige. Ud over kortlægningen indgår der i projektet en laboratorieanalyse af en række udvalgte produkter. Disse analyser har omfattet undersøgelser for konkret indhold af udvalgte kemiske stoffer i 8 forskellige produkter samt forsøg, hvor der simuleres en situation under egenproduktion af latexvåben. En sundhedsvurdering af resultaterne indgår ikke i dette projekt.

Læs publikation