Miljøprojekt, 1160, 2007

Udvikling af indikatorsystem for materialestrømme, ressourceforbrug og -effektivitet samt affaldsstrømme

12-04-2007

Rapporten peger på indikatorer, som Miljøstyrelsen og andre kan anvende i vurderinger af, om danskernes ressourceforbrug udvikler sig i en mere bæredygtig retning.  Der foreslås et system af indikatorer på flere detalje- ringsniveauer med udgangspunkt iflg. ressourceforbrug:
- samlet materialeforbrug
- bruttoenergiforbrug
- areal af næsten upåvirket natur
- farlige materialestrømme

Læs publikation