Miljøprojekt, 1166, 2007

Statistik for genanvendelse af emballageaffald 2005

30-04-2007

Genanvendelsen af emballageaffald i Danmark i 2005 er blevet opgjort.  Opgørelsen viser, at 60% af papir- og papmængderne
bliver genanvendt.  For glasemballageaffald er det 75%, for plastemballageaffald er det 19%, for metalemballageaffald er det 60% og for træemballageaffald er det 24%.  For papir- og pap samt plastemballageaffald, glasemballageaffald og metalemballageaffald er det en stigning i genanvendelsesgraden i forhold til 2004.  Sidstnævnte skyldes dog en ny opgørelsesmetode.  Danmark er nu tæt på at opfylde målene i EU's emballagedirektiv for de forskellige emballagematerialer,som skal være nået senest den 31. december 2008.  Således opfylder vi allerede nu målene for glas-  metal-, papir og pap- og træemballage, mens der mangler endnu et stykke vej for plastemballageaffaldet.

Læs publikation