Miljøprojekt, 1157, 2007

Miljøvurdering af termisk assisteret jordrensning (dampoprensning)

13-04-2007

Dette projekt har undersøgt, hvorvidt dampinjektion til oprensning af jordforurening påvirker jordens naturlige økosystemer og struktur. Projektet er udført på arealer i Hedehusene, hvor der har været udført dampinjektion. Der blev konstateret forandringer i de mikrobielle samfund under og efter dampinjektion. Visse forandringer var stabile i længere tid, herunder fremvækst af den varmeresistente svamp Aspergillus fumigatus, som er potentielt humant patogen.  Der blev ikke konstateret ændringer i jordens fysiske egenskaber, som forventes at medføre betydelige negative ændringer i drænforhold for grundvand.

Læs publikation