Orientering fra Miljøstyrelsen, 4, 2007

Kvaliteten af det danske drikkevand for perioden 2002-2004

27-04-2007

Denne rapport er udarbejdet, til information af forbrugerne om kvaliteten af det danske drikkevand for årene 2002 - 2004. Danmark skal hvert 3.  år offentliggøre en rapport om det danske drikkevands kvalitet, hvilket fremgår af Rådets direktiv nr. 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, kendt som drikkevandsdirektivet.  Direktivet er implementeret i Danmark gennem vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med senere ændringer) og tilsynsbekendtgørelsen bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg nr. 871 af 21. september 2001).

Læs publikation