Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 80, 2007

Kortlægning af decabromodiphenylether (decaBDE) i andre produkter end elektriske og elektroniske produkter

23-04-2007

Det danske forbrug af den bromerede flammehæmmer er kortlagt. Der sker import af deca-BDE inden for til få anvendelser.  Anvendelsen i industrien synes relateret til enkeltstående  specialordrer til eksport.  Deca-BDE importeres i telte, biler og krympeflex.  Der er ikke fundet import af deca-BDE i andre  produktgrupper.  Det understreges, at der er betydelig  usikkerhed ved opgørelsen, da der har været lav svarprocent fra  importører samt generel usikkerhed mht.,  hvad de importerede  produkter indeholder.

Læs publikation