Miljøprojekt, 1169, 2007

Konsekvensanalyse af den foreslåede zoneinddeling i forbindelse med revision af direktiv 91/414/EØF om plantebeskyttelsesmidler

26-04-2007

EU-kommissionen har foreslået en omfattende revision afdirektivet om plantebeskyttelsesmidler, som indebærer, at plantebeskyttelsesmidler godkendt i ét land i en godkendelseszone skal gensidigt godkendes af de øvrige lande i samme zone. Denne rapport indeholder resultaterne af konsekvensanalyser af de miljø- og produktionsmæssige aspekter af Danmarks indplacering i enten Nord- eller Mellemzonen.

Læs publikation