Miljøprojekt, 1165, 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2005

30-04-2007

Mængden af ny emballage på det danske marked i 2005 er opgjort til 983.000  tons svarende til, at hver dansker bruger 181 kg emballage pr.  år.  Emballageforbruget har været nogenlunde stabilt de seneste 5-7 år, dog er der fra 2004 til 2005 tale om en stigning på knap 5 %.  Omtrent halvdelen af
emballageforbruget består af papir- og pap (53%). Plastemballage udgør 19%, glasemballage udgør 12%, træemballage udgør 12% og metalemballagen udgør 4% af den samlede mængde. Knap halvdelen af den samlede emballagemængde ender som affald hos husholdningerne.

Læs publikation