Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 108, 2007

Alternativer til herbicider ved etablering af æbleplantage

17-04-2007

Dækning af jorden eller dækafgrøder kan være et alternativ til herbicider, uden at udbytte og kvalitet berøres. Regnorme trives under rapshalm i modsætning til under sort plast og i mekanisk rensning.  Dækningsgrad af urter var højest i ubehandlet og i humlesneglebælg og lavest i herbicidbehandling. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse er forbrugerne parate til at betale en merpris per kg æbler, hvor der ikke har været anvendt herbicider.  Mus er et stort problem, hvor der er dækning.

Læs publikation