Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3, 2007

Ændring af bilafgifter

27-04-2007

Rapporten beskriver CO2 reduktioner og samfundsøkonomisk vurdering ved at omlægge bilafgifter fra registreringsafgift til vej- og ejerafgift.  Beregningerne viser, at det er muligt at reducere CO2-emissionerne ved en markant omlægning af afgifterne, samtidig med at der sikres provenuneutralitet og samfundsøkonomisk overskud.  Det skal dog bemærkes, at en væsentlig del af gevinsterne skyldes reduktion af, trængsel, uheld og støj, som følge af reduktionen af bilernes trafikarbejde.

Læs publikation