Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 26/2006

Manual for indarbejdelse af miljøaspekter i produktstandarder

11-09-2006

Manualen giver personer, der medvirker ved standardisering af produkter, praktiske råd og vejledning i at indarbejde miljøaspekter i standarder. Samspillet mellem produktstandarder og miljø beskrives, værktøjerne på området gennemgås, og der gives en række eksempler på, hvordan miljøaspekter er blevet inddraget i konkrete standarder. Desuden gives anvisninger på, hvordan man skaber forståelse for de miljømæssige aspekter i standardiseringsarbejdet.

Læs publikation