Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 31/2006

Luftrensning til stalde

15-09-2006

Biologisk luftrensning med LECA.let  eller halm+træflis er som filtermatrix blev undersøgt i pilotanlæg ved en svineproduktion. Begge materialer var lige velegnet til reduktion af lugt, mens LECA.let  viste højere reduktion af ammoniak end halm+træflis som filtermaterialer. Der produceres lattergas og NO fra en del af den ammoniak der afsættes i filtrene. Undersøgelsen viste også, at der er stadig behov for forbedringer, specielt omkring filterets relative store pladskrav og driftsstabiliteten. På baggrund af undersøgelsen er der imidlertid perspektiver i at fortsætte udviklingen af biologisk luftrensning.

Læs publikation