Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexcreme (pleasure gel)

05-09-2006

Kortlægningen fokuserer på sexcremer, der lover en effekt ud over glideegenskaber og/eller smag og duft.  Der er identificeret 26 sexcremer, 1 glidecreme og 10 erotiske massageolier/massagecremer. 22 produkter er analyseret for indhold af flygtige, organiske komponenter og visse parfumestoffer.  Desuden er der lavet sundheds- og eksponeringsvurderinger for indholdet af 7 stoffer. Vurderingen viser, at der for et produkt var en sundhedsmnotssig risiko pga indhold af phenoxyethanol, og at 25% af de analyserede produkter indeholder stoffer, som kan være allergifremkaldende.

Læs publikation