Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 103, 2006

Fungiciders påvirkning af mykorrhizasvampes diversitet og funktion

12-09-2006

Fungicider påvirker miljøet gennem effekter på ikke blot patogener, men også på nyttige organismer som mykorrhizasvampe, der lever i samliv med planterødder. Ny forskning tyder på, at mancozeb ikke skader forekomst og funktion af mykorrhizasvampe. Fungicidet kan dog forskyde balancen i et samfund af mykorrhizasvampe, og i lave doseringer stimulere deres aktivitet. Det konkluderes, at forenklede modelsystemer er uegnede til at forudsige effekter af fungicider på komplekse biologiske systemer.

Læs publikation