Miljøprojekt, 1101, 2006

Etablering af badevandsprofiler og varslingssystemer i henhold til EU's nye badevandsdirektiv

11-09-2006

Formålet med projektet har været at undersøge og beskrive to forskellige delelementer - badevandsprofiler og varslingssystem - af det nye badevandsdirektiv.  En del af projektet har blandt andet været at anbefale umiddelbare kriterier til sammenlægning af badevande under intn badevandsprofil.  Endvidere gennemgår projektet de informationer, der bør indgå i badevandsvarslingen, og beskriver forskellige typer for varslingssystemer.

Læs publikation