Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 28/2006

Digitalisering af grønne regnskaber

05-09-2006Projektet har vurderet og afprøvet, hvordan data fra virksomhedernes grønne regnskaber kan indberettes digitalt til Miljøstyrelsen. Både arbejdsgange og selve digitaliseringen er vurderet. Projektet har bl.a. vurderet effektiviteten, indberetning via virk.dk, 2 web-baserede prototyper er testet - en portal på nettet og en filindberetningsløsning, standardisering, brugervenlighed samt fordele og ulemper. Der har været en bred inddragelse af interessenter ved gennemførelsen af projektet.Læs publikation