Miljøprojekt nr. 1114, 2006

Brancheindsats for jern- og metalstøberier

Delprojekt 1 - Organiske bindere og tilsætningsstoffer Fase 1.1: Indsamling og vurdering af eksisterende

01-09-2006

Formålet med projektet er at give støberibranchen og myndigheder et overblik over det internationale arbejde omkring udvikling af nye miljøvenlige bindersystemer. Projektet omfatter indsamling af miljømæssige, kemiske og tekniske data for organiske form- og kernebindersystemer samt tilsætningsstoffer (formsandsadditiver), via fagtidsskrifter og datablade. Den tekniske vurdering af de udvalgte formbindersystemer, viser at furan, phenol og alpha-set har gode tekniske egenskaber i forhold til vandglas. Miljømæssigt er vandglas en fordel. Det samme vurderingsresultat ses ved kernebindersystemer, også her er organiske baserede bindersystemer bedre i forhold til vandglas.

Læs publikation