Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen 101, 2006

Bekæmpelse af stor nåletræsnudebille uden pesticider

15-09-2006

Forbuddet mod anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler på offentlige arealer stiller skovbruget overfor nye udfordringer. Hidtil har man beskyttet nåletræplantninger mod snudebiller med sprøjtemidler, men det kan man ikke mere. Mekaniske barrierer udviklet til at holde snudebiller væk fra planterne har vist sig at være effektive - også under danske forhold. Men jordbearbejdning og plantning under skærm kan også reducere skaderne efter snudebiller.

Læs publikation