Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 25/2006

Anbefalinger for indarbejdelse af miljøaspekter i produktstandarder

11-09-2006Rapporten giver anbefalinger til de overordnede retningslinier for en målrettet dansk indsats for indarbejdelse af miljøaspekter i produktstandarder, både på dansk og internationalt plan. Udgangspunktet er, at produktstandarder har væsentlig indflydelse på virksomhedernes udvikling og fremstilling af produkter. Det er derfor vigtigt, at standarderne udarbejdes således at produkternes miljøbelastning reduceres mest muligt.Læs publikation