Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 37/2006

Udtørring af beton i byggefasen

05-10-2006

Under produktion af beton tilsættes cement, vand og tilslag. En del af vandet forbruges under processen og den resterende del vil blive i den færdige beton.  I byggefasen er det vigtigt at fugtindholdet i betonen ikke overskrider visse grænser og da det er tids- og energikrævende at forcere udtørring, er det vigtigt at finde en model for betons udtørringsmæssige egenskaber. Dette projekt forsøger at danne grundlaget for en sådan model for beskrivelse af danske betoners udtørring.

Læs publikation