Miljøprojekt, 1120, 2006

Sandsynlige konsekvenser af klimaændringer på artsudbredelser og biodiversitet i Danmark

16-10-2006

I denne rapport analyseres de potentielle konsekvenser af de klimaændringer, der forudsiges frem til år 2100 følge klimascenarierne A2 og B2 fra FN's klimapanel (IPCC), for udbredelsen af 104 udvalgte arter af karplanter i Danmark. Resultaterne i denne rapport tyder på, at klimaændringerne over det 21.  århundrede under både A2- og B2-scenarierne må forventes at have en overvejende negativ effekt på de undersøgte arter og sandsynligvis på den botaniske biodiversitet i Danmark som helhed.

Læs publikation