Miljøprojekt, 1121, 2006

Samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med klimatilpasninger

16-10-2006

På baggrund af indsamling af udenlandske og danske erfaringer med samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasningstiltag, udvikles en metode gennemføres fem danske casestudier indenfor forskellige sektorer.