Miljøprojekt nr. 1117, 2006

Metoder og økonomi til fjernelse af restforurening af benzin

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

04-10-2006

Rapporten gennemgår mulige afværgemetoder over for en restforurening med benzin på lokaliteten Nykøbingvej 295, Radsted. Afværgemetoderne er vurderet i forhold til deres anvendelighed til oprensning af restforureningen, herunder økonomi i form af direkte udgifter til selve oprensningen og indirekte udgifter til myndighedsbehandling. Endvidere sammenlignes udgifterne ved forskellige varigheder af oprensningen.

Læs publikation