Miljøprojekt, 1122, 2006

Metodemæssige problemstillinger i forbindelse med samfundsøkonomiske vurderinger af klimatilpasningstiltag

16-10-2006

Rapporten behandler de metodemæssige problemstillinger, der opstår i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasningstiltag.  På baggrund af en gennemgang af principperne bag klimascenarier og sammenhængen mellem klimakonsekvenser og tilpasning diskuteres de problemstillinger, der er forbundet med opstilling af et referencescenarium til brug for den økonomiske vurdering af klimatilpasningstiltag.  Derefter gennemgås hvilke analysemetoder, der kan anvendes til samfundsøkonomiske analyser af klimatilpasningstiltag, metoder til prissætning, diskontering samt håndtering af usikkerhed.

Læs publikation