Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter, 78, 2006

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i massageolier

13-10-2006

28 massage- baby og kropsolier samt æteriske olier er undersøgt for indhold af kemiske stoffer.  Der er lavet kemiske analyser for udvalgte stoffer på 16 produkter.  Analyserne viser bl.a., at 15 af produkterne indeholdt et eller flere allergifremkaldende parfumestoffer. Der blev udarbejdet sundhedsprofiler for stofferne benzylcinnamat, cinnamal, citral, citronellol og perubalsam, der alle blev fundet i et eller flere af de analyserede produkter.  Derudover er sundhedsprofiler fra tidligere kortlægningsprojekter anvendt ved vurderingen af de udførte brugereksponeringsvurderinger. Resultaterne af eksponeringsvurderingerne viser bl.a.,  at de højeste koncentrationer af parfumestoffer findes i produkter beregnet til brug på voksne, og at parfumerede massageolier til voksne ikke bør anvendes til babyer.  Med hensyn til stoffers evne til at virke sensibiliserende er der ikke nogen nedre koncentrationsgrænse.  Derfor er der en risiko for at flere af de undersøgte produkter kan udgøre en risiko for udvikling af allergi hos særligt følsomme personer. Ligeledes kan personer som allerede har parfumeallergi opleve irritation, eksem, udslet eller lignende ved brug af produkterne.

Læs publikation